ฐานข้อมูลทั้งหมดเรียงตาม A-Z

ดูฐานข้อมูลทั้งหมด

ฐานข้อมูล สปอว. จัดซื้อ

รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) บอกรับให้ห้องสมุดในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้งานร่วมกัน

ดูฐานข้อมูลทั้งหมด

ฐานข้อมูลสำนักหอสมุดกลางจัดซื้อ

รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมสำหรับประกอบการทำงผลงานทางวิชาการสำคัญ ที่สถาบันฯ และสำนักหอสมุดกลางได้บอกรับ

ดูฐานข้อมูลทั้งหมด

ฐานข้อมูลที่จัดซื้อใหม่

รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางได้บอกรับใหม่ล่าสุด รวมทั้งรายการที่บอกรับ Collection พิเศษเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลเดิมที่ให้บริการ

ดูฐานข้อมูลทั้งหมด

ฐานข้อมูลทดลองใช้และบริการฟรี

รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักพิมพ์และตัวแทนจำหน่ายได้นำเสนอให้ทดลองใช้งาน และรายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญซึ่งสามารถใช้บริการฟรี

ดูฐานข้อมูลทั้งหมด

ฐานข้อมูลทั้งหมดเรียงตามตัวอักษร