ที่ตั้ง

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KMITL Lifelong Learning Center : KLLC
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

 

โทรศัพท์

02-3298544

 

Facebook:

/kmitllibrary

 

Line

@clb9379l

 

Twitter:

@kmitllibrary

 

E-mail:

library@kmitl.ac.th