KLLC ขอเชิญสมาชิก ชมรมผู้เกษียณอายุ สจล. ร่วมกิจกรรม ร้อยใจ สานสายใย สจล.

รู้ทันอัลไซเมอร์กับโรคที่เกี่ยวข้อง
พร้อมขยับร่างกายเสริมสุขภาพ ด้วยลีลาศ

รู้ทันอัลไซเมอร์ เสริมสุขภาพร่างกายด้วย ลีลาศ"

#KLLC ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้เกษียณ สจล.
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

“ร้อยใจ สานสายใย สจล. ครั้งที่ 10 ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องสตูดิโอและคาราโอเกะ ชั้น 2 อาคาร A
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
กิจกรรมในครั้งนี้ ช่วงเช้า
เวลา 09.30 – 11.00 น.
พบกับอาจารย์หมอเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา นายแพทย์ชยุต มฤคทัต
อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ สจล.
ที่จะมาบรรยาย เรื่อง “รู้ทันอัลไซเมอร์กับโรคที่เกี่ยวข้อง”
.
หลังจากนั้น เวลา 11.00 – 12.00 น.ร้องออกมาเป็นเพลง กับคาราโอเกะ
และพักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
.
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
เสริมสุขภาพร่างกายด้วยการ “เต้นลีลาศ” กับอาจารย์ตุ๊ก
อาจารย์ศรัณญา ยงรัตนกิจ
.
กิจกรรมนี้เพื่อให้บุคลากรที่เกษียณอายุการปฏิบัติงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน มีพื้นที่ในการพบปะ สังสรรค์ สร้างความสามัคคีและความผูกพันระหว่างกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Inbox facebook : m.me/KMITLLifelongLearningCenter
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th

#KMITL
#KMITLLifelongLearningCenter
#อัลไซเมอร์
#คาราโอเกะ
#ลีลาศ