KLLC ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมจากศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต

KLLC ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะผู้เยี่ยมชมจากศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ #CIC เทศบาลนครภูเก็ต
Library Tour

[7 พฤษภาคม 2567]

💜#KLLC สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ให้การต้อนรับ คุณ วริยา จิณณธนพงษ์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ #CIC เทศบาลนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำงาน
.
✅นำโดย คุณ ศรีไพร เกษดี หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ และ คุณ พรทิพย์ แยงคำ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและพื้นที่การเรียนรู้ พร้อมด้วยทีมงาน
.
🏬พร้อมทั้งได้นำคณะเยี่ยมชมดูงานการให้บริการพื้นที่ต่าง ๆ ของสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อีกด้วย
.
🏟️พื้นที่การเรียนรู้โซน อาคาร B ดังนี้
1. พื้นที่การเรียนรู้ชั้น 3
2. พื้นที่การเรียนรู้ชั้น 1
ศึกษาดูงานพื้นที่การเรียนรู้โซน อาคาร A ดังนี้
1. พื้นที่การเรียนรู้ ชั้น 1
– พื้นที่จัดกิจกรรม (STAGE)
– เตียงนอน Private Cabin 1-8
– ห้องสัมมนา Study Room
– ห้องปฏิบัติการ FABLab (3D Printer และ Laser Cut)
– ห้องเปียโน Music Lab
– ห้องคอมพิวเตอร์ IMAC
– ห้อง Studio & Karaoke