KLLC เปิดรับสมัคร หลักสูตร นักสื่อสารดิจิทัล “การผลิตสื่อดิจิทัล” เพื่อคนพิการ สร้างงาน สร้างอาชีพ

KLLC จัดโครงการ DEP MASTERCLASS
“การผลิตสื่อดิจิทัล”
เพื่อคนพิการ สร้างงาน สร้างอาชีพ
DEP Masterclass

DEP Masterclass “การผลิตสื่อดิจิทัล” เพื่อคนพิการ สร้างงาน สร้างอาชีพ🚀✨❤️🎉
.
โดยสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง KMITL Lifelong Lerning Center
.
เนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้เรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัล 👇🏻
💻ด้านการผลิตสื่อ
📸การสร้างเนื้อหา
🎙️การประชาสัมพันธ์และการตลาดดิจิทัล
👩‍💻รวมถึงการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และปรับบุคลิกภาพการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
.
เปิดรับสมัครฟรี
**วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2567
คลิกลิ้งค์ https://shorturl.at/dnCV4
.
✳️ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตามช่องทาง การติดต่อที่ท่านให้ไว้
.
**หมายเหตุ**
1. ผู้สมัคร จะต้องมี “บัตรประจำตัวคนพิการ”
2. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจะต้องมีอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ Tablet
หรือ โทรศัพท์มือถือที่สามารถดาวน์โหลด Application ได้

☎️
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👩‍💻คุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ โทร.02-3298000 ต่อ 7436
หรือ niparat.sr@kmitl.ac.th