KLLC ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธ แนะนำหลักสูตรและกิจกรรมของสำนักที่เน้นการได้ Soft Skill และคอร์สออนไลน์

Dek D TCAS
[27  – 28 เมษายน 2567]
ผู้บริหาร สจล. พร้อมเพรียงกันไปต้อนรับน้อง ๆ ที่งาน #KMITLOpenhouse2024 x #DekDTCASFair🥳
.
นำโดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน คณบดีคณะต่าง ๆ
พร้อมด้วย รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ผศ.ดร. ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และที่ปรึกษาสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

และ ผศ. ดร.ยลพัชร์ อารีรบ รองผู้อำนวยการ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมงานด้วย

.
🎪ในการนี้ #KLLC ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธ แนะนำหลักสูตรและกิจกรรมของสำนักที่เน้นการได้ Soft Skill
และคอร์สออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้ จาก #MasterClass มาเชิญชวนผู้เรียนทุกวัยเข้ามาเรียนรู้กับเราได้ตลอดชีวิตด้วย
.
ภายในงานสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #KLLC จัดแจกของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยอีกด้วย 😎
.
📍งานจัดในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567
ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH98
ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.