KLLC จัดโครงการมหาวิทยาลัยรุ่นใหญ่ : Platinum Academy Season 2

วันที่ 30 เมษายน 2567
💜KLLC จัดโครงการมหาวิทยาลัยรุ่นใหญ่ : Platinum Academy Season 2 เพิ่มความหลากหลาย #UpSkills
ทำให้เราไม่หยุดพัฒนาตัวเองและยังเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจกันด้วยครับ
.
🏟️กิจกรรมของเราจะมี 2 ช่วง
ช่วงเช้า : เราจะพบกับกิจกรรม “เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ” 🔎สามารถนำมาประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ
.
🧑🏻‍🏫โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
.
ให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการในชีวิตประจำวัน 📋ด้วยการใช้ #GoogleAssistant
เช่น หาสูตรอาหาร เส้นทางการเดินทาง หรือรายชื่อที่เราบันทึกไว้ใน Smart Phone
.
และช่วงบ่าย พบกับอีก 2 กิจกรรม
🧠 “พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ : ฝึกสมองชะลอความเสื่อม” โดยได้รับเกียรติจาก : รศ. ดร.มานิกา วิเศษสาธร
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
👩🏼‍🏫อาจารย์ได้บรรยายเรื่องความทรงจำระยะสั้น-ระยะยาว การเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้สมองเกิดการรู้คิด
ให้เคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ไหวไม่ฝืนตัวเอง การสำรวจตัวเองและป้องกัน อาการ,ระดับความรุนแรง,สาเหตุ
และการป้องกั น และยังมีเกมจับคู่ภาพ #Sudoku ฝึกความจำ และเกมจับผิดภาพ ให้เล่นช่วยฝึกสมองอีกด้วย 🧩
.
และกิจกรรมท้ายสุดของวันนี้คือ “ขนมไทย ไปทั่วหล้า..เมนูบัวลอยเผือกกะทิสด” 🍠
🫓พี่ ๆ ลงมือปั้นแป้งกัน ทำบัวลอยน้ำกะทิ สีพาสเทลที่ใช้สีจากธรรมชาติ ที่ทำจากมันม่วง ฟักทอง แต่ละอย่างจะมีสีสันเป็นเอกลักษณ์ของน้อง อร่อยคล่องคอ หลากสีสัน แต่ไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะบอกก๊อนน
.
👩🏻‍🍳วิทยากรกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก : คุณณัฎฐพัชร์ เถาแตง
.
#KLLC ขอขอบคุณวิทยากรที่มาร่วม Up Skill ให้กับผู้เรียนมหาวิทยาลัยรุ่นใหญ่ในวันนี้ครับ
#PlatinumAcademy ยังมีอีกวันคือวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ กับกิจกรรม 🧃“เมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ” จากคณะศิลปศาสตร์ สจล. และ กิจกรรม “ถุงรีดร้อนจาก Shopping Bag” จาก ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ 🐊