โค้งสุดท้าย! กับการสมัครเรียนดำน้ำกับเรา KLLC x วิทยาเขตชุมพร 

KLLC ร่วมกับ วิทยาเขตชุมพร
เปิดคอร์สดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

SCUBA DIVING

#หลักสูตรเรียนดำน้ำ
#ScubaDiving
🌊🤿โค้งสุดท้าย! กับการสมัครเรียนดำน้ำกับเรา KLLC x วิทยาเขตชุมพร 🏝️
สถานที่หนึ่งในการไปฝึกดำน้ำจริง คือ เกาะร้านเป็ด ร้านไก่
ทั้ง 2 เป็นเกาะเล็ก ๆ มีชื่อเสียงติดอันดับ 1ใน10 ของจุดดำน้ำที่สวยที่สุดในทะเลฝั่งอ่าวไทย อุดมไปด้วยปะการังและดอกไม้ทะเลหลากหลายสี ซึ่งทั้งสองเกาะนี้จะมีแนวดอกไม้ทะเลที่อยู่แน่นเป็นแพเปรียบเสมือนทุ่งดอกไม้ทะเลขนาดใหญ่ ปะการังสีเหลืองอ่อน ปะการังสีขาวและปะการังสีทอง ปะการังครก ปะการังถ้วยส้ม อีกทั้งยังมีปลาหลากชนิดทั้งฝูงเล็กฝูงใหญ่ เช่น ปลากล้วยแถบเหลือง ปลาข้างเหลือง ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาการ์ตูน และบางครั้งยังพบฉลามวาฬและกระเบนราหูอวดโฉมให้นักดำน้ำได้ชมอีกด้วย 🐠
.
รีบตัดสินใจไปดำน้ำกับคอร์สดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับเรา วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 67
.
✅รับสมัคร วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 67 ที่ t.ly/3Ytwj
รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน
.
🏦ค่าเรียน 17,900 บาท ต่อท่าน
รวม [ ค่าเรียน, ค่าอุปกรณ์ในการฝึกและสอบ, ค่าบัตร C-CARD, ค่าเดินทาง , ค่าอาหาร, ค่าเรือ 3 วัน ออกสอบภาคทะเล ]
.
🏆ผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
🤿บัตรรับรองการดำน้ำ C-Card ( #CertificationCard ) ในระดับ Open Water Diver โดยสามารถเลือกได้ทั้ง SSI และ PADI
.
🪪ประกาศนียบัตรผ่าน
“หลักสูตรการดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
🤿เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการดำน้ำลึก ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแล รักษา ธรรมชาติใต้ทะเล ด้วยการฝึกดำน้ำลึกขั้นพื้นฐานคือการดำน้ำในที่เปิด (Open Water Diver) ณ จุดดำน้ำ เกาะง่ามเล็ก เกาะง่ามใหญ่ เกาะหลักแรด และเกาะร้านเป็ดร้านไก่ นักดำน้ำจะดำน้ำได้ลึกถึง 18 เมตร และมีใบรับรองการดำน้ำที่เป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้สำหรับการเรียนดำน้ำในระดับที่สูงขึ้น
.
✅คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
✳️ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่มีอายุ 15-18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมและใบรับรองจากผู้ปกครอง กรณีที่เป็นนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองตามแบบฟอร์มของสถาบันฯ
.
✳️ต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามสำหรับการดำน้ำลึก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคปอด (แฟบ) โรคหอบหืด โรคลมชัก และโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว (PFO: Patent Foramen Ovale)
.
🧾ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุการไม่เป็นโรคต้องห้ามสำหรับการดำน้ำลึกและสามารถดำน้ำลึกได้ และใบรับรองรองแพทย์ต้องออกโดยสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ
.
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณกุลริศา ผุดผ่อง
02-3298000 ต่อ 5085
.
#KMITLLifelongLearningCenter
#KMITL
#happylearningcampus
#วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
#ลุยไปด้วยกัน