เปิดโปรไฟล์ใครคือ ‘อาจารย์เดี่ยว’ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี ผู้คว้าเก้าอี้อธิการบดี สจล. คนใหม่ กับการเป็นเบื้องหลัง 5 เมกะโปรเจคสุดปัง

จากความแข็งแกร่งขององค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี พร้อมทั้งงานวิจัยในหลากหลายด้านกว่า 26 ปีที่ผ่านมา ทำให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นที่ 1 ด้านงานวิจัยในการจัดอันดับของ Time Higher Education ในปี 2565 ตอกย้ำความสำเร็จที่ สจล. มุ่งมั่น และตั้งใจสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน นอกจากนี้ สจล. ยังพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ และหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพมากที่สุด

ความสำเร็จที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านงานวิจัย และวิชาการของ สจล. เป็นอย่างมาก โดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ที่สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีมติเห็นชอบให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” พร้อมที่จะเดินหน้าสานต่อความสำเร็จให้ สจล. เพื่อก้าวไปสู่ The World Master of Innovation โดยจากประสบการณ์การบริหาร สจล. มากกว่า 12 ปี จากในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าวขึ้นสู่การเป็นอธิการบดี สจล. ที่พร้อมจะพาสถาบันขึ้นมาเป็นแนวหน้าด้านนวัตกรรมในระดับโลก

แหล่งที่มา

https://www.matichonweekly.com/publicize/article_611377