สจล.ปีที่ 64 มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผู้นำนวัตกรรมและความยั่งยืน

สจล.พลิกโฉมทิศทางนโยบายการดำเนินงานก้าวสู่ปีที่ 64 มุ่ง  “เปลี่ยนผ่าน” 3 ด้าน มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก” และ Sustainable University มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ตั้งเป้าในปี 2028 ลดปริมาณคาร์บอนร้อยละ 50 และมุ่งสู่เป้า “ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

แหล่งที่มา

https://www.bangkokbiznews.com/news/prnews/1085505