“วันนี นนท์ศิริ” ผู้ช่วยปลัด อว. เปิดงาน “KOSEN-KMITL Industrial Forum 2024” เตรียมทัพกำลังคนสู่ภาคอุตสาหกรรมอนาคต ขานรับนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 67 นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “KOSEN-KMITL Industrial Forum 2024” โดยมีนางวัฒนาโสภี สุขสอาด ผู้อำนวยการสถาบันไทยโคเซ็น รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสาตร์และแผนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วม โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นได้พบปะบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและญี่ปุ่นที่มาร่วมออกบูทพูดคุยกันนักศึกษาจำนวนมากถึง 44 บริษัท

แหล่งที่มา

https://mgronline.com/qol/detail/9670000053443