“พพ.” จับมือ”สจล”เร่งเพิ่มผู้ตรวจประเมินการออกแบบอาคาร/ดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พพ. จับมือ สจล. เดินหน้าขับเคลื่อนอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เร่งผลิตผู้ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานใหม่ที่จะมีแต่ละปี ประมาณ 1,200 แห่งคาดจะเพิ่มได้อีก 180 คนจาก ปัจจุบันมีผู้ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 749 คน และรอขึ้นทะเบียนอีก 12 คน

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ รองศาสตราจารย์ คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

แหล่งที่มา

https://mgronline.com/business/detail/9670000035010