ผู้บริหาร และ บุคลากร KLLC ร่วมศึกษาดูงานที่ หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

KLLC เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

[2 เมษายน 2567]
📚 KMITL Lifelong Learning Center สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นำโดย ผศ. ดร.ยลพัชร์ อารีรบ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ #หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
👩🏻‍💻โดยได้รับเกียรติจากคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้างานบริการรังสิตและภูมิภาค และหัวหน้าหอสมุด พร้อมทั้งคุณสิรินยา สุวรรณปักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ คุณแก้ววราภรณ์ กรแก้ว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย แนะนำภารกิจภาพรวมของหอสมุดฯ และนำชมสถานที่ เพื่อเรียนรู้การจัดการพื้นที่ตามแนวคิดใหม่ Library of Life หรือ ห้องสมุดเพื่อชีวิต
.
หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย นวัตกรรม และทักษะที่จะใช้ในอนาคต ให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม การจัดพื้นที่เป็นรูปแบบแนวคิดใหม่ Life space เพื่อตอบสนอง ผู้ใช้บริการ #GenZ และผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัย
.
💜KLLC สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอขอบคุณ หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่เปิดโอกาสให้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมและซักถาม การให้บริการห้องสมุดอย่างละเอียด และเป็นกันเอง พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมพื้นทีให้บริการ ในการนี้ผู้บริหารเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก เลเซอร์อะคริลิค KLLC&TU ให้ไว้ในโอกาสนี้ด้วย
.