ปลูกผักปลอดภัย และสร้างรายได้ ตามโครงการ Learning City โดยความร่วมมือจาก #บพท #UCIA และ #KLLC

Leaning Citiy แบ่งปันความรู้
กิจกรรม “ปลูกผักปลอดภัยและสร้างรายได้”

🌳โครงการ Learning City โดยความร่วมมือจาก #บพท หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ #UCIA ศูนย์ปฏิบัติการเชิงปฏิสัมพันธ์เมืองและชุมชน (Urban and Community Interactive Action Centre) และ #KLLC สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล.
.
จัดกิจกรรม “ปลูกผักปลอดภัยและสร้างรายได้” โดยได้รับเกียรติจาก คุณหนึ่ง เกียรติศักดิ์ บุญเกษม เลขาชุมชนวัดราชโกษา และที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และยังเป็นเจ้าของสวนมะพร้าว และผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม ‘พร้าวชานกรุง’ 🌴🥥
.
📍ณ ที่ทำการชุมชนวัดราชโกษา ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
.
💬คุณหนึ่งได้เล่าประสบการณ์การปลูกและดูแลมะพร้าวน้ำหอม เริ่มตั้งแต่การรู้จักต้นพันธุ์ การเพาะจากเยื่อ หรือ เพาะจากลูก ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก แนะนำการดูลักษณะผลมะพร้าวน้ำหอม ให้ดูที่ก้นมะพร้าวว่าน้ำจะหอม หรือหวาน เนื้อจะมากหรือน้อย 🐓
และยังบอกเคล็ดลับ การใส่ขี้ไก่หรือเกลือลงในดินที่ปลูก เพื่อให้น้ำมะพร้าวหอมและหวานยิ่งขึ้น หรือการปลูกโดยนำต้นพันธ์ุวางนอนไว้กับพื้น เพื่อประโยชน์ในขั้นตอนการเก็บผลมะพร้าว แนะนำไปถึงการเก็บรักษา การแปรรูปมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด แบบไม่มีหวงวิชากันเลย
.
🦠ช่วงหนึ่ง คุณหนึ่งเล่าเรื่องการกำจัดศัตรูมะพร้าวตัวร้าย อย่าง “ด้วง” ที่ชอบกินยอดมะพร้าว มีทั้งแบบใช้ยา ต้องใช้ตามที่เกษตรตำบลกำหนด การฉีดยาควรฉีดหลังจากตัดมะพร้าวแล้ว 1 วัน 💉
และแบบแขวนฮอร์โมนที่คอมะพร้าวล่อด้วง แต่ฮอร์โมนจะมีราคาสูง และตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองและไขข้อสงสัยของคนรักการปลูกได้อย่างชัดเจน
.
💜กิจกรรมนี้ ผู้อำนวยการ KLLC รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช พร้อมด้วย ผศ. ดร.ยลพัชร์ อารีรบ รองผู้อำนวยการ บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย โดยในส่วนของการทำ Workshop คุณหนึ่งได้แนะนำการหมักเมล็ดพันธุ์ต้นอ่อนก่อนการปลูก ขั้นตอนการร่อนดินใส่ถาดปลูก การลงเมล็ดต้นอ่อนถาดปลูก การฉีดรดน้ำ การจัดวางถาดปลูก และแนะนำการเก็บเกี่ยวผลผลิต 🏡🪣
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปลูกต้นอ่อนผักบุ้งด้วยตนเองอีกด้วย
.
🥥หลังจาก Workshop ลงมือทำจริงแล้ว คุณหนึ่งก็เปิดสวนพาชมสวนมะพร้าวแบบ “เกษตรพอเพียง” ด้านหลังที่ทำการชุมชนฯ อีกด้วย
ซึ่งในสวนจะพบต้นมะพร้าวน้ำหอมแต่ละรุ่น ทั้งที่เป็นต้นเล็ก ต้นที่ติดจั่นเป็นลูกอ่อน จนถึงต้นที่ให้ผลผลิต นอกจากมะพร้าวแล้วก็ยังมีพืชสวนครัวอื่น ๆ เป็นสวนแบบผสม และหมุนเวียนพืชอยู่เสมอ สุดท้ายคือในสวนมีต้นไม้ ในน้ำก็มีปลา มีกุ้ง ก็สามารถดักขึ้นมาพอทำกินอีกด้วย
.
🙏ขอขอบคุณ คุณหนึ่งที่ให้ความรู้แบบไม่จำกัดและเป็นกันเอง แถมยังมอบผลิตภัณฑ์จากในสวนมาเป็นของว่างให้อีกด้วย
.
#KMITLLifelongLearningCenter
#บพท
#UCIA
#วิสาหกิจชุมชนชานกรุงนวัตวิถี
#วัดราชโกษา
#ปลูกผักปลอดภัยสร้างรายได้
#เกษตรพอเพียง