ประธานชมรมกอล์ฟฯ ลาดกระบัง มอบเงินรายได้จากการจัดงาน KMITL EDUCATIONAL CHARITY GOLF COMPETITION เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา สจล.

พิธีรับมอบเงินรายได้จากการจัดงาน

⛳️

KMITL EDUCATIONAL CHARITY GOLF COMPETITION
เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา สจล.

[29 มีนาคม 2567]
รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วย
รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินรายได้จากการจัดงาน
KMITL EDUCATIONAL CHARITY G⛳️OLF COMPETITION เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา สจล.
จากคุณพรชัย ปานศรีแก้ว ประธานชมรมกอล์ฟพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: Ladkrabang Golf Club
เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท
.
ตามที่ชมรมกอล์ฟพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: Ladkrabang Golf Club ได้จัดแข่งขันกอล์ฟ
KMITL EDUCATIONAL CHARITY GOLF COMPETITION ณ สนามกอล์ฟ เดอะรอยัลกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ลาดกระบัง ไป
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ ของนักศึกษา สจล.
.
🏌🏻‍♂️การแข่งขันนี้จัดโดยชมรมกอล์ฟพระจอมเกล้าลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า สจล.
.
ตามนโยบายของสจล. ที่ส่งเสริมให้ทุกคนในสถาบันฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรง
สร้างความสุข Happy Healthy Happy University