นักศึกษาใหม่สจล. พร้อมลุยสู่เส้นทางผู้ประกอบการนวัตกรรมและการลงทุน

สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “Unlock Your Magic: ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ“ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ต้อนรับนักศึกษาใหม่กว่า 7,000 คน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

แหล่งที่มา

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000056466