ฐานข้อมูลทดลองใช้งาน ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 67

KLLC & สำนักพิมพ์ Cambridge University Press
เปิดฐานข้อมูลให้ทดลองใช้งาน ฟรี!ฐานข้อมูลทดลองใช้งาน

🧐#KLLC ร่วมกับ สำนักพิมพ์ #CambridgeUniversityPress
เปิดฐานข้อมูลให้ทดลองใช้งาน ฟรี!
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 67
.
💻Higher Education (HE) Textbooks
ประกอบด้วย หนังสือ ตำราเรียน (Textbooks) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
.
💻Cambridge Core
ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และวารสารทางวิชาการ
ครอบคลุมสหสาขาวิชา
.
💻Cambridge University Press

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และวารสารทางวิชาการมากมาย ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ได้แก่ มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และอื่นๆ

คู่มือการใช้งาน https://www.cambridge.org/…/stud…/user-guides-and-videos

☎️
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Facebook : /kmitllibrary
Line : @clb9379l
E-Mail : library@kmitl.ac.th
Cambridge Core
Higher Education