ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการบอกรับฐานข้อมูลฯ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ร่วมกับ KLLC ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจการใช้งานฐานข้อมูล

ขอเชิญผู้ใช้บริการฐานข้อมูลกับ #KLLC
ร่วมทำแบบสำรวจการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อการบอกรับฐานข้อมูลฯ
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

ที่ link https://t.ly/L4YVD?r=qr
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 กรกฎาคม 2567
.
ทั้งนี้ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สปอว.)
ได้บอกรับฐานข้อมูลฯ ให้กับสถาบันฯ ดังนี้

1.Academic Search Ultimate
2.ACM Digital Library
3.American Chemical Society Journal (ACS)
4.EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
5.Emerald e-Journal Management
6.Engineering Source
7.IEEE/IET Electronic Library (IEL)
8.ScienceDirect
9.SpringerLink

และสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่บอกรับจาก สปอว.
ได้ที่ https://www.kllc.kmitl.ac.th/database

ผ่าน Login เครือข่าย สจล. ด้วย OpenAhen
Search ครั้งเดียว ครบทุกฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณปรัชญากร เลวัน
โทร.022324000 ต่อ 3003