กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย” โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 27 [3 เมษายน 2567]

กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย” โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

KMITL KIDS SUMMER CAMP #27

[3 เมษายน 2567]
💜วันสุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
KMITL KIDS SUMMER CAMP #27
จัดโดย สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC)
ร่วมกับ สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.
.
กับกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย จากสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ สจล.
.
🛤วันนี้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักและเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จาก กิจกรรม “เที่ยวไปด้วยกัน”โดย อ.ซีน ดร.ปุณยวีร์ วิเศษสุนทรสกุล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้ให้น้อง ๆ ตัด แปะ วาด ระบายสี จากภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ และเลือกระบายสีได้ตามใจตัวเอง หลังจากนั้นออกมาเล่าเรื่อง จากภาพที่ตนเองเลือกระบายสีนั้น
.
🚑ส่วนในช่วงบ่าย เป็นเรื่องของ กิจกรรมกู้ชีพ CPR โดย อ.เบียร์ ผศ. ดร.พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการฟี้นคืนชีพผู้ป่วย หรือการทำ CPR สำหรับผู้ที่หยุดหายใจ หรือ หัวใจหยุดเต้น
โดยมีหุ่นให้น้อง ๆ ได้ทดลองทำ CPR ด้วย ทั้งนี้ อ.โป้ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มาร่วมดูแลในการทดลองทำ CPR ของน้องๆ ด้วย
.
✅สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
: คือการมีสติครบถ้วน ไม่ตื่นตกใจ ทำอย่างระมัดระวัง
* ต้องกดหน้าอกให้เร็วและแรง ด้วยอัตราความเร็วอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที
* กดลึกอย่างน้อย 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร
* ปล่อยให้หน้าอกคืนตัวจนสุด หลังจากกดแต่ละครั้ง หากไม่ปล่อยให้คืนตัวจนสุด
จะทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายลดลง
.
🤩กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน KMITL KIDS SUMMER CAMP #27 ได้จบลงแล้ว
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ #KLLC ขอขอบคุณ อาจารย์ และ TA จากคณะศิลปศาสตร์ สจล.
ที่มอบความรู้เรื่องการฝึกเป็นไกด์ตัวน้อย และฝึกทักษะที่จำเป็นในการช่วยชีวิตด้วยนะครับ
.
🥳ค่ายจบแล้วแต่แอดยังมีภาพความสนุกสนาน จากการเรียนรู้ทั้ง 3 วัน ของน้อง ๆ มาฝาก ตาม link [t.ly/QQ9FI] นี้ไปได้เลย
📌ส่วนผู้ปกครองท่านใดที่สนใจพาน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม แบบนี้
แอดแนะนำให้กด Like กดติดตามเพจ KMITL Lifelong Learning Center นี้ไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมดี ๆ กันไว้นะครับ