การติดต่อรับสิ่งของที่ลืมไว้ภายใน สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Lost & Found การติดต่อรับสิ่งของที่ลืมไว้ภายใน
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตรวจสอบของหายใน KLLC


📥
Lost & Found
การติดต่อรับสิ่งของที่ลืมไว้ภายใน สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

✅
หากผู้ใช้บริการลืม หรือ ทำสิ่งของหาย ภายใน #KLLC (ห้องสมุด)
สามารถตรวจสอบได้ที่ https://trello.com/b/xz2irvS9
.
✅หากตรวจสอบแล้ว พบสิ่งของที่เป็นของตนเอง สามารถติดต่อรับคืน
ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ Information ชั้น 1 ทางเข้า-ออก
โดย แจ้ง
– ของที่ต้องการรับคืน
– แจ้งชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
– แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
– ต้องอนุญาตให้ถ่ายภาพการับสิ่งของคืน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

📲ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : Line @615hyarj