ถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

KLLC ร่วมพิธี ถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

#ถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(19 ก.พ.2567)
💜รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วย ผศ. ดร.ยลพัชร์ อารีรบ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.
✨นำโดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานในพิธี ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีร่วม ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

💐จากนั้นถวายสักการะและประธานในพิธีได้กล่าว ถวายความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานัปการเพื่อประเทศชาติและประชาชน

#KMITL
#KMITLLifelongLearningCenter
#KLLC
#ลุยไปด้วยกัน