ขอเชิญร่วมรับฟัง เสวนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ (Livable & Smart City) บนฐานงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลแนวความคิด
เรื่อง “มหาวิทยาลัยในพื้นที่กับการขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และ ชาญฉลาด

มหาวิทยาลัยในพื้นที่กับการขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด
“ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ (Livable & Smart City) บนฐานงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ”
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566
📍ณ ฮอลล์ 34 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
.
📝เป้าหมายหลักของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ #บพท ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ (Livable & Smart City)โดยมุ่งเน้นพัฒนาเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคและเชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท
.
🏢โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมกันขับเคลื่อนเมืองจากนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ
.
❇️ผศ. ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
💬ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล แนวความคิด เรื่อง “มหาวิทยาลัยในพื้นที่กับการขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และ ชาญฉลาด”
.
**ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
⏰เวลา 16.00 – 17.00 น.
🎥โดยมีการถ่ายทอดผ่านเพจ Facebook หน่วยงาน บพท