หลักสูตรอบรม iThesis : การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

#KMITL ก้าวสู่ Digital University
ทำวิทยานิพนธ์ให้เบา สบายด้วยระบบ #iThesis

หลักสูตรอบรม iThesis

KLLC เปิดหลักสูตรอบรม iThesis: การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยทีมวิทยากร พี่บรรณารักษ์หอสมุดกลาง
จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 66- สิงหาคม 67
เวลา 13.30 – 15.30 น.

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถลงทะเบียนเลือกช่วงวันการเข้าอบรมได้ที่ t.ly/QO1v2

ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณศรีเพ็ญ เทนอิสสระ โทร. 08 9497 3569 หรือ สายใน 5210
Email: sriphen.te@kmitl.ac.th