มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก KIDs University เปิดรับสมัครน้องๆ อายุ 3 – 8 ปี เข้าร่วมหลักสูตร Creative Art for Kids Vol.1

🚀 KIDs University by KMITL เปิดหลักสูตร Creative Art for Kids Vol.1
เน้นการฝึกและพัฒนาพื้นฐานทางศิลปะ 🎨

หลักสูตร Creative Art for Kids Vol.1
#KIDSUniversitybyKMITL
🚀KLLC จัดหลักสูตรฝึกและพัฒนาพื้นฐานทางศิลปะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจนำไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เน้นเรียนรู้ด้วยการเล่น สร้างอิสระทางความคิด เสริมสร้างความสนุกสนานด้วยการแสดงออก และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง นำไปสู่การฝึกทักษะทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ลงทะเบียน https://forms.gle/sLreuFnv1e1uQe5b7
.
👩🏻‍💻จัดสอนโดย : อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ โดย ผศ.หทัยรัตน์ มณีรัตน์, รองศาสตราจารย์ อัฐพร นิมมาลัยแก้ว และ อ.มัณฑนะ อภิเดช
👩🏻‍🎨รับฟรีชิ้นงานของผู้เรียน
.
🎨รวมอุปกรณ์ 6,000 บาท
**เรียนวันเสาร์ที่ 2, 9, 16, และ 23 ธันวาคม 2566
เวลา 09.30 – 12.00 น.
🧒🏻เรียน 4 ครั้ง รวมจำนวนชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมง
รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 13 คน [ สำหรับเด็ก อายุ 3-8 ปี ]
**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2566
.
🎭เมื่อมีผู้สมัครจำนวน 7 คนขึ้นไป ทีมหลักสูตรจะแจ้งอีเมลให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ทราบรายละเอียดอื่นๆและชำระค่าสมัครนะครับ
.
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
Inbox facebook : m.me/101065098091006
E-Mail : library@kmitl.ac.th
Line : @KLLC
📲สามารถติดตาม อัพเดทข่าวสารได้ทาง Facebook page : KIDS University by KMITL
#KLLC
#KMITLLifelongLearningCenter