เปิดให้ทดลองใช้ ฐานข้อมูลหนังสือทางวิศวกรรมศาสตร์ Knovel จากสำนักพิมพ์ Elsevier

KLLC (ห้องสมุด) มีข่าวดีมาบอก 

 เปิดให้ทดลองใช้ ฐานข้อมูลหนังสือทางวิศวกรรมศาสตร์ Knovel

จากสำนักพิมพ์ Elsevier

ระยะเวลาทดลองใช้ : 24 ก.ค.2566 – 23 ส.ค. 2566

 Knovel จากสำนักพิมพ์ Elsevier
👷‍♂️
Knovel Engineering Full Text เป็นฐานข้อมูลด้าน #วิศวกรรม
คลอบคลุมมากกว่า 35 สาขา จากแหล่งข้อมูลกว่า 160 แห่ง
โดย ให้บริการข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Handbooks,
Databases, Manuals, Conference Proceedings,
Interactive Equation Worksheets, Textbooks,
Interactive Graphs, Databooks, Interactive Tables,
Primers, Excel Worksheets, Encyclopedias, Mathcad Worksheets, Dictionaries, Definitions, Regulatory Information
.
👷การเข้าถึง Knovel ทำให้ได้มุมมองข้อมูลที่กว้างขึ้น ช่วยแก้ปัญหาทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมที่ซับซ้อนและท้าทาย มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ประกอบไปด้วย 74 ล้าน Datapoint
ครอบคลุม
• 100k #chemicals
• 550K #metals
• 80K #polymers
• 1,500 #composites
.
👩‍🏫Knovel เหมาะสำหรับผู้สอน
มีงานวิจัยที่เชื่อถือได้ การให้คำปรึกษาการสอน โดยเข้าถึงครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรม บนระบบจัดเก็บข้อมูลชั้นนำของภาคอุตสาหกรรม
นำมาสร้างโปรแกรมการเรียนการสอนที่แข็งแกร่ง
.
👩‍💻Knovel สำหรับผู้เรียน
โดยมีข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม พร้อมแนวปฏิบัติที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้งาน ในแพลตฟอร์มจากบริษัทวิศวกรรมชั้นนำทั่วโลก
.
ใช้งานง่าย แค่ต่ออินเทอร์เน็ตสถาบันฯ แล้วเข้าที่
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th
.