ข่าวดี!! ฟรี ต้อนรับปีมะโรง คอร์สออนไลน์เรียนฟรีกลับมาอีกครั้ง สำหรับทุกกลุ่มวัย เดือนกุมภาพันธ์ 2567

[KLIX] KMITL Master Class  เปิดเรียนฟรี ต้อนรับปีมะโรง
คอร์สออนไลน์เรียนฟรี ทุกวิชาสำหรับทุกกลุ่มวัย
KLIX เปิดเรียนฟรี

เรียนฟรี ต้อนรับปีมะโรง (พ.ศ. 2567)
🆓🧧🧧🏮🐉🐉🐉🏮🧧🧧🆓

กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นคอร์สออนไลน์เรียนฟรี เต็ม ๆ 1 เดือน !!

เรียนฟรี ทุกวิชา สำหรับทุกกลุ่มวัย
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 8.30 น.
ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น.
สมัครสมาชิกและลงทะเขียนได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/
―――――――――
KLIX: KMITL Learning Intelligence X
ระบบการเรียนออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด🌏
สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 👨‍👩‍👧‍👦
เน้นความรู้และทักษะในการพัฒนาทุกกลุ่มวัย 📶
พร้อมคอร์สออนไลน์กว่า 100 วิชา 🌐

เรียนผ่านมีใบ certificate ✅

 

ติดต่อ-สอบถาม:
Facebook: @KLIX.KMITL
Email: kmitlonline@kmitl.ac.th