อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย Turnitin (for Instructor) และ EndNote21

KLLC จัดฝึกอบรม โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
 #Turnitin : โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
และ #EndNote21 โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

KMITL Lifelong Learning Center KLLC
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
2 โปรแกรม คือ #Turnitin : โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
และ #EndNote21 โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม
.
👨🏻‍💻วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
หัวหน้าแผนกฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด
**ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
🖲️ลงทะเบียนได้ที่ t.ly/AgM9O จำนวนจำกัด 40 ท่าน วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2567
📍สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคาร A
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ลาดกระบัง : KLLC
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
📑เนื้อหาในคอร์สนี้ :
โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote) หัวข้อ
-การใช้ประโยชน์ของ EndNote สำหรับการผลิตผลงานวิชาการ หรือ บทความวิชาการ
– การใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวม หรือทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
– การใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมที่ใช้อ้างอิงเพื่อจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับผลงานวิชาการต่างๆ การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ (New library) ใน Endnote
หรือการเปิดคลังเก็บข้อมูลเดิม (Existing library)
– การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ (Library)
– การจัดการข้อมูลโดยการสร้างกลุ่มข้อมูลในแบบ Group Set
– การนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน EndNote
– การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliography style)
– การทำรูปบรรณานุกรม (Bibliography) และการอ้างอิงในเนื้อหา (Citation in text)
ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
.
🔍โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ผู้สอน
(Turnitin for Instructor) หัวข้อ
– การเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin
– การลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ (Create Account)
– การสร้าง Class
– การสร้าง Assignment
– การส่งไฟล์งานตรวจในโปรแกรม Turnitin
– การอ่านรายงานผลการตรวจการคัดลอก (Originality Report)
.
📝ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ :
1. นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย สามารถใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (EndNote 21) ได้อย่างถูกต้อง
2. อาจารย์ สามารถใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin for Instructor) ได้อย่างถูกต้อง
3. อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม
.
📁โปรแกรม EndNote 21 คือ เครื่องมือจัดการบรรณานุกรมที่ใช้สร้าง จัดเก็บ และจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน EndNote 21 เป็นโปรแกรมที่สามารถจัดการบรรณานุกรม
สามารถ รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และจัดเก็บ เพิ่ม ลบ แก้ไขรายการ และนำไปใช้ร่วมกับ โปรแกรม Microsoft Word ได้
.
📲โปรแกรม Turnitin คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ใน รูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมัย ลุกิเลศ โทร. 02-329800 ต่อ 5083
คุณศรีไพร เกษดี โทร. 08 9785 1023
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
Line Official : https://lin.ee/Cl5j17Y