ครั้งแรกของไทย วิจัยโมเดล สนามกอล์ฟออร์แกนิก

แถลงข่าว และร่วมเสวนา ในหัวข้อ
“ไลฟ์สไตล์ ออร์แกนิก เพื่อ กิน-อยู่-เที่ยว-เล่น ปลอดภัยโลกไร้มลพิษ”

KMITL Lifelong Learning Center 

[27 ต.ค. 66]
✨ ครั้งแรกของไทย วิจัยโมเดล สนามกอล์ฟออร์แกนิก ด้วยนวัตกรรมและจุลินทรีย์ชีวภัณฑ์ เพื่อไลฟ์สไตล์ กิน-อยู่-เที่ยว-เล่น ปลอดภัย…โลกไร้สารพิษ
.
🍀 สจล.ตั้งเป้าขับเคลื่อนไทยสู่ไลฟ์สไตล์สีเขียวและวิถีออร์แกนิก พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
🧡 รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมงานแถลงข่าว และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ไลฟ์สไตล์ ออร์แกนิก เพื่อ กิน-อยู่-เที่ยว-เล่น ปลอดภัยโลกไร้มลพิษ” พร้อมด้วย รศ. ดร.เกษม สร้อยทอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สจล. คุณสมชาย สืบบุญศรีพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามเอสเตท แอนด์ โค จำกัด ในกลุ่มสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ คุณกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว โปรกอล์ฟ และผู้อำนวยการหลักสูตรโปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง และคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคัมเวล คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
.
💜 ในการนี้ รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ Activity Area โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โซน A
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) สจล.
.
🌱 สถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สจล. (KMITL Research Institute of Modern Organic Agriculture) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวข้องกับ ‘การผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อสุขภาพของคนไทยและนุษยชาติ และรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจหลักเพื่อวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม เผยแพร่องค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมผู้ประกอบการและเกษตรกร ดำเนินการ ‘การรับรองเกษตรอินทรีย์โดย สถาบัน AATSEA-KMITL’ นำไปสู่การผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืนรวมถึงส่งเสริมการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมด้านเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย