ภาพกิจกรรมอิ่มอุ่นหอสมุดKLLC ช่วงสอบไฟนอล

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “อิ่มอุ่น” ห้องสมุด สจล. KLLC
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน

😍สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. และ #สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
จัดกิจกรรม
 “อิ่มอุ่น” แจกอาหารให้กับ นักศึกษา ในช่วงสอบไฟนอล
ระหว่าง วันที่ 24 – 27 ตุลาคม   2566 ที่ผ่านมา

🍔เมนูเบอร์เกอร์ ฮอตด๊อก นักเก็ต มาม่าและปลากระป๋อง

ได้รับเกียรติ จาก รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ผศ. ดร. ยลพัชร อารีรบ รองผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ธงชัย พุฒทองศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
รศ.ดร.คมแข พิลาสมบัติ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
ดร.ธนัท สมณคุปต์ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
นางสาวมณฑา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ร่วมกิจกรรม แจกอาหารให้กับ นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุด
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ KLLC

กิจกรรมนี้ นักศึกษาให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมาก
กิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
มีความสนุกสนาน และอิ่มท้องกันอย่างทั่วถึง

🍟🥫อิ่มอุ่น อิ่มท้อง เติมพลังสมอง ให้กับน้องๆ ช่วงสอบ

📍กิจกรรม จัดที่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
💖 เป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคน สอบผ่านทุกวิชาเลย

รอติดตามข่าวสาร ทางเพจ KLLC ไว้เลย หากมีการจัดในช่วงถัดไป จะแจ้งให้ทราบ.

☎️ติดต่อสอบถามทักแชทได้เล้ยย
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th