สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ สจล. ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมปฏิบัติธรรม รักษาใจ

💐สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ สจล. ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมปฏิบัติธรรม รักษาใจ **ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
🧘🏻พร้อมใจกันปฏิบัติบูชาตามคำสอน ‘โอวาท​ปาฏิโมกข์’ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ คือ ละอกุศลทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม และรักษาใจให้บริสุทธิ์และขาวสะอาด
.
✅วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังวัดประยงค์กิตติวนาราม
๐๙.๐๐ น. รับศีล ๘ / ฟังข้อปฏิบัติ
นั่งสมาธิเดิน จงกรม ฟังธรรมมะเทศนาอบรมจิตใจให้มีความสงบ ตามกำหนดการและข้อปฏิบัติที่ทางวัดจัดให้ 🛕
.
✅วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
๐๔.๓๐ น. ตื่นนอนทำวัตรเช้าและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของวัด
๐๕.๓๐ น. เตรียมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์
๑๕.๓๐ น. ลาศีล ๘ และเดินทางกลับสถาบัน
.
💻สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี : t.ly/qvSsC ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
📍ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม ณ ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
.
🚫หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนตอบรับได้
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
.
☎️สอบถามเพิ่มเติม
คุณจักกรี ญานนนท์
มือถือ : ๐๘๕-๓๓๖๖๒๑๑
E-mail : juggree.ya@kmitl.ac.th
.