KLLC ร่วมกับ ชมรมสายใย สจล. จัดโครงการร้อยใจ สานสายใย สจล. ชวน เลาะวัง ชมวัด ไหว้พระขอพร ท่องเที่ยว จ.อยุธยา 

#สานสายใยสจลสัญจรครั้งที่1
กิจกรรม “สานสายใย สจล. สัญจร ครั้งที่ 1”
KLLC ร่วมกับ ชมรมสายใย สจล. จัดโครงการร้อยใจ สานสายใย สจล. ชวนพี่ ๆ เลาะวัง ชมวัด ไหว้พระขอพร เพื่อให้กับสมาชิกชมรมได้ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   เพื่อศึกษาหาประสบการณ์ที่มีค่า เห็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แนวคิดใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมมิตรภาพที่ดีงาม พร้อมเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง
#skills
Interpersonal skills (การบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น)
Resilience, Stress tolerance & Flexibility (ความอดทน ยึดหยุ่น และฟื้นตัวจากสภาวะความเครียด)
***รับสมัคร วันนี้ – 7 สิงหาคม 2566
     สนใจไปออกทริปกับเรา bit.ly/3NU3Qsw ท่านละ 600 บาท (รวมค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน)
     เราจะเดินทางในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
07.00 น. ลงทะเบียน
07.30 น. รถออกจาก สถาบันฯ สนามกีฬา (ด้านหลังอัฒจรรย์)
09.00 น. เยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ
11.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เจ้าสามพระยา ชมเครื่องทองโบราณที่ขุดได้จากกรุ ต่าง ๆ
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารนิมิตดี
#ช่วงบ่าย
13.00 น. เยี่ยมชมวัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดเดียวทีไม่ถูกทำลาย ในสมัยเสียกรุงครั้งที่ 2
14.00 น. เยี่ยมชมวัดแม่นางปลื้ม
15.00 น. เยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม
16.00 น. แวะซื้อของฝาก ตลาดหลังวัดมงคลบพิตร
17.00 น. เดินทางกลับ
19.00 น. ถึงสถาบัน
****หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
.
****ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Inbox facebook : m.me/KMITLLifelongLearningCenter
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th
.
#KLLC
#KMITLLifelongLearningCenter