ขอเชิญ ร้อง เล่น เต้นลีลาศ กับกิจกรรม “ร้อยใจ สานสายใย สจล. Round 4″

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอเชิญ ร้อง เล่น เต้นลีลาศ กับกิจกรรม “ร้อยใจ สานสายใย สจล. Round 4”

**ในวันพฤหัสบดีที่ 17  สิงหาคม  2566

.

ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมพื้นฐานดนตรีสากลเบื้องต้น และสนุกกับการร้องคาราโอเกะ

โดยวิทยากร หม่อมหลวงวรยส ลดาวัลย์

สร้างจังหวะในหัวใจ

.

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมสอนการเต้นลีลาศ

โดยวิทยากร อาจารย์ศรัณญา ยงรัตนกิจ

.

****เราจัดเตรียมอาหารว่าง และ อาหารกลางวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่ๆ นะครับ

ลงทะเบียนได้ที่ : https://shorturl.asia/m0VWf

.

<<ได้รับทักษะ>>

Active Learning&

Learning Strategies

: การเรียนรู้เชิงรุกและการใฝ่รู้

Interpersonal skills

: การบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น

Resilience, Stress tolerance & Flexibility : ความอดทน ยึดหยุ่น และฟื้นตัวจากสภาวะความเครียด

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Inbox facebook : m.me/KMITLLifelongLearningCenter

E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th

.

#KLLC

#KMITLLifelongLearningCenter