ขอเชิญ ร้อง เล่น เต้นลีลาศ กับกิจกรรม “ร้อยใจ สานสายใย สจล. Round 3 “

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ขอเชิญ ร้อง เล่น เต้นลีลาศ กับกิจกรรม “ร้อยใจ สานสายใย สจล. Round 3 “
**ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
.
ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.
กิจกรรมพื้นฐานดนตรีสากลเบื้องต้น และสนุกกับการร้องคาราโอเกะ
โดยวิทยากร หม่อมหลวงวรยส ลดาวัลย์
สร้างจังหวะในหัวใจ
.
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมสอนการเต้นลีลาศ
โดยวิทยากร อาจารย์ศรัณญา ยงรัตนกิจ
.
เราจัดเตรียมอาหารว่าง และ อาหารกลางวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่ๆ นะครับ

ลงทะเบียนได้ที่ : https://t.ly/-1_l
.
<<ได้รับทักษะ>>

Active Learning&
Learning Strategies
: การเรียนรู้เชิงรุกและการใฝ่รู้

Interpersonal skills
: การบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น

Resilience, Stress tolerance & Flexibility : ความอดทน ยึดหยุ่น และฟื้นตัวจากสภาวะความเครียด
.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Inbox facebook : m.me/KMITLLifelongLearningCenter
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th
.
#KLLC
#KMITLLifelongLearningCenter