KLLC ชวนพี่ ๆ ชมรมสายใย สจล. เข้าร่วมกิจกรรมร้อยใจสานสายใย สจล

#ร้อยใจสานสายใยสจล
#กิจกรรมผู้สูงวัย
#วัยเก๋า
KLLC ชวนพี่ ๆ ชมรมสายใย สจล. 

**ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
กิจกรรมในช่วงเช้า
เวลา 09.00 – 10.30 น.
.
พบกับกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง การบรรยายสุดพิเศษ หัวข้อ “ #เมื่อฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ” ได้รับเกียรติจาก ผศ.วรกัลป์ ลิ้มเจริญ สมาชิกชมรมผู้เกษียณ สจล.
.
(country singer) เวลา 10.30 – 12.00 น.
ร้องเพลงร่วมกันกับกิจกรรม ร้อง #คาราโอเกะ
ทั้งสองกิจกรรมที่ห้องคาราโอเกะ ชั้น 2 อาคาร A
.
ช่วงบ่าย
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เต้นลีลาศ กับ อ.ตุ๊ก ศรัณญา ยงรัตนกิจ เพื่อสุขภาพและสันทนาการ
ที่ ห้อง Activity Room ชั้น 5 อาคาร B
ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สจล.
.
ในส่วนช่วงพักเบรค ทาง #KLLC จัดบริการขนมอาหารว่าง ทั้งคาวและหวานทานง่าย ๆ สไตล์วัยรุ่นอย่างเรา
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Inbox facebook : m.me/KMITLLifelongLearningCenter
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th
#KMITL
#KMITLLifelongLearningCenter