กิจกรรม “อิ่มอุ่น” ส่งพลังให้น้อง ๆ ช่วงสอบ ที่เข้ามาอ่านหนังสือที่ KLLC

กิจกรรม “อิ่มอุ่น” ส่งพลังให้น้อง ๆ ช่วงสอบ ที่เข้ามาอ่านหนังสือที่ KLLC
.
น้องๆ แวะมาลงทะเบียน รับคูปองหน้างานก่อนรับอาหารนะ มาไวไวช้าหมด อดของอร่อยไม่รู้ด้วยน้าาา
**ในวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 **เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ชั้น 1 สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
รายการอาหาร
**15 ม.ค. 67 โดนัท โดย Mister Donut (Thailand) ภายใต้ Central Restaurant Group  เครื่องดื่ม โดย สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
.
**16 ม.ค. 67 Onion Yuzu Overload (ไก่กรอบออเนียนยูซุ) โดย Bonchon (Thailand)
.
**17 ม.ค. 67 ข้าว โดย บริษัท รักษนา พรีเมี่ยมไรซ์ จำกัด ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิยโสธรคัดพิเศษ ตรา ฆ้องทอง ยโสธร กับข้าว โดย สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
.
**18 ม.ค. 67 ข้าว โดย บริษัท รักษนา พรีเมี่ยมไรซ์ จำกัด ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิยโสธรคัดพิเศษ ตรา ฆ้องทอง ยโสธร กับข้าว โดย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
.
**19 ม.ค. 67 แซนวิช+เครื่องดื่ม โดย สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
.
หมายเหตุ :   กำหนดการและรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมครั้งนี้
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล., สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.,
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล., Mister Donut (Thailand), Central Restaurants Group, Bonchon Thailand,
และ บริษัท รักษนา พรีเมี่ยมไรซ์ จำกัด ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิยโสธรคัดพิเศษตรา ฆ้องทอง ยโสธร
.
ติดต่อสอบถาม
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary

E-Mail : library@kmitl.ac.th