สจล. เผย คนรุ่นใหม่สนใจเพิ่มเติมทักษะด้านไอที

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( สจล. ) จัดกิจกรรม KMITL Open House 2024 ภายใต้แนวคิด Digital Life & Smart Campus ยกทัพอาจารย์ รุ่นพี่ไปเปิดรายละเอียดทุกหลักสูตรจากคณะ/ วิทยาลัย/ วิทยาเขต และหน่วยงานด้านการศึกษา ในงาน Dek-D’s TCAS Fair 27 – 28 เมษายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงาน สจล. ได้สำรวจความคิดเห็นจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะเพิ่มทักษะให้ตัวเองในด้านไอทีคิดเป็น 27.8 %

แหล่งที่มา

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000039981